Taxi Stockholm - 15 00 00

Välkommen till vår nya webbsida

Tyvärr är din webbläsare lite för gammal så alla funktioner kanske inte fungerar som de ska.

Du kan däremot alltid boka taxi på 08-15 00 00 eller i vår app som finns för iOS och Android.

Mvh Taxi Stockholm

Integritetspolicy Mitt Sirius

Inledning

Integritetspolicyn syftar till att ge dig information om hur vi behandlar dina personuppgifter när du använder vår tjänst. Policyn berättar varför och hur personuppgifter samlas in och även om hur du som registrerad kan åberopa dina rättigheter i enlighet med dataskyddsförordningen.

Vi följer gällande lagstiftning för personuppgiftsskydd och strävar alltid efter att förbättra behandlingen och skyddet av dina personuppgifter. Det är av yttersta vikt för oss att du känner dig trygg och säker när du använder tjänsterna vi erbjuder. Policyn syftar till att hjälpa dig att få en överblick över behandlingen av de personuppgifter du väljer att dela med oss.

Vi följer nedan grundläggande principer för att skydda din integritet:

  • Vi samlar endast in information som är nödvändig för att leverera tjänsten
  • Vi använder dina personuppgifter endast för specificerade syften
  • Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för syftet

Kontaktinformation

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta moderbolaget på gdpr@taxistockholm.se eller GDPR, Box 6576. 113 83 Stockholm

Om du inte är nöjd med det svar du får har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten.

Information om insamling och behandling

Vi behandlar dina personuppgifter för att möjliggöra en korrekt, smidig och säker resa samt för att administrera betalningsförfarandet. Vi samlar in och behandlar personuppgifter från dig som användare.

När du kontaktar oss: Om du kontaktar oss per e-post, telefon, post eller andra former av kommunikation, kan vi komma att spara den korrespondensen och dess innehåll för att kunna återkoppla till dig eller dokumentera din synpunkt.

Ändamål med behandlingen: Vi behandlar dina personuppgifter i syftet att tillhandahålla bokning av resa som har begärts. All information som vi behandlar om dig syftar till att ge dig bästa möjliga service och en bra reseupplevelse.

Tredjelandsöverföring till Kanada: I de fall transporttjänsten utför av Taxi Stockholm överförs personuppgifter till Kanada, detta sker i sällsynta fall och då i samband med avancerad felsökning av trafikledningssystemet. Överföringen till Kanada bygger på ett beslut om adekvat skyddsnivå från EU-kommissionen, för kommersiella organisationer inom Kanadas territorium.

Säkerhetsåtgärder

Vi arbetar ständigt med att hålla en god standard på våra IT-system, så att dina personuppgifter förvaras säkert. Förutom de tekniska skyddsåtgärderna upprätthåller vi organisatoriska säkerhetsåtgärd så som adekvat utbildning för vår personal när det gäller behandling av personuppgifter, med betoning på vikten av konfidentialitet, fysiska säkerhetsåtgärder.

Dina rättigheter

Enligt gällande lag har du vissa rättigheter när det gäller dina personuppgifter och hur dessa behandlas av personuppgiftsansvariga. För dig som är privatkund är vi personuppgiftsansvarig, för dig som är företagskund är din arbetsgivare personuppgiftsansvarig.

I texten nedan finner du en kort beskrivning av dina rättigheter och hur du kan utöva dem. Du kan utöva dina rättigheter genom att kontakta oss på formuläret på hemsidan. I korthet: du har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har rätt att korrigera, komplettera och radera dina personuppgifter eller invända till behandling, under vissa förutsättningar.
Vänligen notera att det finns vissa restriktioner för att du ska kunna utöva rättigheterna ovan. Vi kan endast tillmötes gå dina rättigheter om vi med säkerhet kan verifiera din identitet och inte begränsar någon annans rättigheter.

Tillgång till information: Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter som vi behandlar, i den utsträckningen att förfrågan görs med rimliga intervaller samt att det inte överträder någon annans rättigheter. Vi kan komma att ta ut en administrativ avgift för hantering av upprepade förfrågningar.

Tillägg

Personuppgifter som du delar med oss behandlas konfidentiellt och huvudsakligen inom företaget men de kan även lämnas till, eller kopplas med, andra register hos våra samarbetspartners och leverantörer, inom dessa områden:

  • Affärssystem
  • Sms-tjänst

Lagring

Vi lagrar personuppgifter för att uppfylla ändamålen som låg till grund för insamlingen och även för att fullfölja våra åtagande i relation till dig som kund och rättsliga förpliktelser vi har på oss enligt gällande lagar.  När personuppgifterna inte uppfyller något av ovanstående kommer de raderas på ett säkert sätt.

Ändringar i vår Integritetspolicy

Sirius Omsorg förbehåller sig rätten att närsomhelst, oavsett anledningen, göra ändringar och rättelser i den här integritetspolicyn. Vi kommer att hålla vår integritetspolicy lättillgänglig för dig på vår hemsida.

Sammanfattning

Vi behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna möjliggöra en så korrekt, smidig och säker resa som möjligt. Vi använder avtal och när så tydligt framgår, samtycke, som rättsliga grunder för behandling av personuppgifter. Vi säljer inte dina personuppgifter till tredje part, och vi använder inte dina personuppgifter för andra ändamål än vad vi har angivit.

Vi säkerställer även att dina personuppgifter lagras på ett säkert sätt, och vi raderar all information som inte längre anses nödvändig. Vi granskar kontinuerligt vår integritetspolicy och tillhörande rutiner för att ge dig bättre skydd av dina personuppgifter.

Du är alltid välkommen att kontakta oss angående dina rättigheter eller om du har frågor angående vår behandling av personuppgifter.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse hos oss. Läs mer om vår cookiepolicy. Ok!