Taxi Stockholm - 15 00 00

Välkommen till vår nya webbsida

Tyvärr är din webbläsare lite för gammal så alla funktioner kanske inte fungerar som de ska.

Du kan däremot alltid boka taxi på 08-15 00 00 eller i vår app som finns för iOS och Android.

Mvh Taxi Stockholm

Hur kan vi hjälpa dig?

Resevillkor

För dig som reser med Taxi Stockholm 150000 AB (nedan Taxi Stockholm) gäller nedanstående villkor. Om du, eller det företag eller den organisation där du arbetar, träffat avtal med Taxi Stockholm om kontokredit eller ingått ett Företagsavtal Taxiresor med Taxi Stockholm gäller villkoren i kontobestämmelserna respektive i Företagsavtalet före dessa resevillkor.

1.Inledning
Taxi Stockholm erbjuder sina kunder attraktiva transportlösningar med fokus på kvalitet och hållbarhet. Vi tar vårt ansvar för att Stockholmsregionen fungerar med en hållbar infrastruktur, vi gör det idag och vi gör det i morgon.Vår avsikt med dessa resevillkor är bland annat att beskriva våra tjänster och redovisa de skyldigheter som vi ikläder oss gentemot dig som kund och som vi förväntar oss att du som kund uppfyller mot oss. Avsikten är också att i rimlig utsträckning avgränsa det ansvar Taxi Stockholm tar på sig vid utförandet av tjänsterna.

2.Beställning av resa
Hos Taxi Stockholm kan du boka resan på flera olika sätt; bland annat genom Taxi Stockholms applikation för iPhone och Android, telefon, webben eller genom att vinka in en taxi på gatan.När beställningen gjorts via vår app eller webb får du en bekräftelse på din beställning. Om bekräftelsen inte verkar motsvara din beställning, ber vi dig att omgående kontakta Taxi Stockholms växel på telefon 08-150000 (för privatkunder) alt. telefon 08-6120000 (för företagskunder) om du bokat via växeln. Bokningar som är gjorda via vår app eller webb avbokas direkt i appen respektive webben.

3.Om bilen inte kommer
Om den taxi du beställt inte kommer på utsatt tid, ber vi dig att omgående kontakta Taxi Stockholms växel på telefon 08-150000 (för privatkunder) alt. 08-6120000 (för företagskunder). Om du har fått ett beställningsnummer är det bra om du har det till hands när du ringer, så går det fortare att identifiera din beställning.

4.Bagage
Våra chaufförer hjälper dig med i- och urlastning av ditt bagage både vid resans början och vid slutdestinationen. Var noggrann med att du får med dig allt bagage in i bilen eller att allt bagage överlämnas till chauffören. När du kliver ur bilen vid resans slut, se till så att du inte glömmer ditt bagage, mobiltelefon, plånbok eller andra föremål. Kvarglömda effekter ansvarar du som kund för.

Om du glömt kvar något i taxibilen ber vi dig att under kontorstid kontakta kundcenter på telefon 08-7282700 (knappval 3). Efter kontorstid ringer du istället Taxi Stockholms växel på telefon 08-150000 (för privatkunder, knappval 3) alt. telefon 08-6120000 (för företagskunder).

Om du hittar något föremål i bilen som glömts kvar av en tidigare resenär, får du givetvis inte ta med dig föremålet, utan ska lämna det till chauffören eller uppmärksamma denne på det kvarglömda föremålet.Saker som återfinns i taxibilarna vid resans slut och som inte efterfrågas en kort tid därefter lämnar förarna in till polisens hittegodsavdelning som finns på Klarabergsviadukten 49. Hittegodsavdelningen har telefontid tisdagar och torsdagar klockan 13.00-16.00 på telefon 11414.

5.Priser
Om resan inte utförs till ett fast pris gäller den taxa som Taxi Stockholm tillämpar när resan sker. Priserna anges alltid på prisdekaler placerade både inne i och utanpå taxibilarna. Du kan även hitta information om priserna på Taxi Stockholms hemsida.

Som kund har du vanligtvis även möjlighet att begära att Taxi Stockholm erbjuder dig ett fast pris som baseras på hur lång tid resan förväntas ta med den valda resvägen vid den tidpunkt resan ska äga rum. Om du vill ha ett erbjudande om fast pris ska du säga till föraren innan resan startar. Du kan även begära ett fast pris när du gör din beställning via vår växel. Fastpris finns också tillgängligt om du bokar via Taxi Stockholms App eller hemsida.

Väntetaxa börjar tillämpas 2 minuter efter att taxibilen är på plats på avhämtningsadressen och ingår inte i det fasta priset. Detta gäller både förbeställning och direktbokning. Om du bokat en resa men inte dyker upp eller meddelar oss i tid, debiteras en avgift på 150 kr, respektive 200 kr för business-bil.

Vid bokning av en resa med via-adress till fastpris så är ca tre minuters väntetid inräknad per stop, taxin kommer inte att kunna göra något längre stop vid en adress. Det är du som beställare som ansvarar för att eventuella personer som ska åka med samma taxiresa befinner sig vid sin avhämtningsadress i tid.

6.Betalning
Som kund kan du vid betalning av resan välja mellan flera olika betalningssätt. Taxi Stockholm accepterar de flesta vanliga kreditkort och du kan givetvis även betala kontant, inte bara i svenska kronor utan även i euro, brittiska pund och US-dollar. Om du som privatperson eller företag har registrerat ett konto hos Taxi Stockholm kan du betala i efterskott mot faktura. Ett sådant konto tillhandahålls av Taxi Stockholm på din begäran, efter sedvanlig kreditprövning, och då på de villkor Taxi Stockholm tillämpar.

Taxi Stockholm eftersträvar elektronisk fakturahantering. Taxi Stockholm har rätt att ta ut en faktureringsavgift för fakturor som på kundens begäran skickas på annat sätt än elektroniskt. Som kund har du alltid rätt att få ett kvitto på din betalning.

Vill du inte betala i bilen kan du betala via betalkort både i Taxi Stockholms App eller vid bokning på www.taxistockholm.se. Debiteringen sker då vid bokningstillfället via det valda betalkortet. Om du valt att betala med betalkort sker betalning på ett säkert sätt via tredje part (Worldline). Endast resor med fastpris erbjuds vid betalning med betalkort via appen eller webben. Eventuell väntetid, dricks och cykeltillägg debiteras i efterhand via en separat transaktion.

7.Reklamation
Om du inte är nöjd med resans utförande eller våra tjänster i övrigt vill vi gärna att du lämnar dina synpunkter genom att fylla i formuläret på vår hemsida. Du kan även skicka e-post till kund@taxistockholm.se, eller under kontorstid kontakta Taxi Stockholms kundcenter på telefon 08-7282700 (knappval 2). Efter kontorstid kan du kontakta Taxi Stockholms växel på telefon 08-150000 (för privatkunder) eller telefon 08-6120000 (för företagskunder).

Du ska reklamera så snabbt som möjligt, men senast inom 15 dagar efter det att transporten ägde rum (eller 15 dagar från det datum då transporten, vid utebliven transport, skulle ha ägt rum). Är du fakturakund och har klagomål på en faktura ska reklamation mot fakturan göras senast 15 dagar efter mottagen faktura.

Taxi Stockholms målsättning är att du ska få ett besked om hur ditt klagomål kommer att hanteras inom fem arbetsdagar.

Ärendets natur eller arbetssituationen kan dock medföra att ett besked dröjer lite längre.

8.Taxi Stockholms ansvar och ersättningsskyldighet
Om du drabbas av en skada när du reser med Taxi Stockholm kan du, beroende på vilken typ av skada du drabbats av och hur skadan uppkom, ha rätt till ersättning. Du ska alltid se till att snarast möjligt meddela Taxi Stockholm om du drabbats av en skada och vill ha ersättning, senast inom 15 dagar från det att skadan uppkom.

För personskada och skada på egendom som transporteras i taxibilen gäller de regler som följer av trafikskadelagen (1975:1410), vilket vanligtvis innebär att ersättning betalas genom taxibilens (eller något annat inblandat fordons) trafikförsäkring. Om du skulle drabbas av en person- eller sakskada under din resa med Taxi Stockholm, skall du därför begära ersättning från den transporterande taxibilens trafikförsäkringsbolag. Om du kontaktar Taxi Stockholm får du information om till vilket försäkringsbolag du ska vända dig.

Om du drabbas av någon annan skada som inte ersätts ur bilens trafikförsäkring kan du ha rätt till ersättning från Taxi Stockholm om Taxi Stockholm orsakat skadan genom vårdslöshet. Taxi Stockholms ansvar är emellertid begränsat till att enbart omfatta direkt skada, vilket innebär att Taxi Stockholm inte ansvarar för indirekt skada, så som exempelvis utebliven inkomst, intäkt eller vinst, eller produktionsbortfall, tredjemansskada eller annan följdskada. Förutom när det gäller personskada är Taxi Stockholms ansvar även maximerat till ett belopp per skada; för sakskada är begränsningen ett (1) basbelopp och för ren förmögenhetsskada tio (10) % av det vid tidpunkten för transporten gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Taxi Stockholm ansvarar överhuvudtaget inte om Taxi Stockholms möjlighet att utföra tjänsterna hindras eller en skada uppkommer av omständigheter som ligger utom Taxi Stockholms kontroll, som till exempel myndighetsåtgärd, strejk eller annan arbetskonflikt, drivmedelsbrist, maskin- eller annan fordonsskada, hård väderlek eller oväntad driftstörning i verksamheten.

9.Kundens skyldighet att begränsa skadan
Om du drabbas av en skada är du skyldig att göra vad som är skäligt för att begränsa din skada. Taxi Stockholm är inte skyldigt att betala ersättning för den del av skadan som du borde ha kunnat undvika.

10.Försäkring
Samtliga taxifordon som är anslutna till Taxi Stockholm är i vederbörlig omfattning försäkrade mot skada på passagerare och deras egendom. Därutöver har Taxi Stockholm tecknat ansvarsförsäkring för andra typer av skador till ett betryggande belopp.

11.Hantering av personuppgifter
Vi kommer att behandla personuppgifter om dig som vi erhåller i samband med att du bokar resor och reser med oss. All vår behandling av dina personuppgifter sker med anknytning till våra tjänster och en utförlig beskrivning av vår personuppgiftshantering och dina rättigheter finns i vår Integritetspolicy

Kontakta oss
Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på Taxi Stockholm: gdpr@taxistockholm.se eller GDPR, Box 6576. 113 83 Stockholm.

12.Om vi inte blir överens
Om du framfört klagomål avseende Taxi Stockholms tjänster eller begärt ersättning för en skada du drabbats av och inte är nöjd med det besked som Taxi Stockholm har givit dig har du möjlighet att kontakta Taxi Stockholms Kundombudsman. Telefonnumret är 08-7282600.

Är du inte heller nöjd med Kundombudsmannens besked i ärendet, har du givetvis möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden:

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Teknologgatan 8 C, Stockholm
Box 174, 101 23 Stockholm
Tel nr: 08-50886000

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse hos oss. Läs mer om vår cookiepolicy. Ok!