Taxi Stockholm - 15 00 00

Välkommen till vår nya webbsida

Tyvärr är din webbläsare lite för gammal så alla funktioner kanske inte fungerar som de ska.

Du kan däremot alltid boka taxi på 08-15 00 00 eller i vår app som finns för iOS och Android.

Mvh Taxi Stockholm

Taxi Stockholm

Hur kan vi hjälpa dig?

Resevillkor

För dig som reser med Taxi Stockholm 150000 AB (nedan Taxi Stockholm) gäller nedanstående villkor. Om du, eller det företag eller den organisation där du arbetar, träffat avtal med Taxi Stockholm om kontokredit eller ingått ett Företagsavtal Taxiresor med Taxi Stockholm gäller villkoren i kontobestämmelserna respektive i Företagsavtalet före dessa resevillkor.

1.Inledning
Taxi Stockholm och dess varumärken har som målsättning att vara den ledande partnern för taxitjänster i Sverige, genom att erbjuda en hållbar resa till resenären. Med överlägsen service, kvalitet, tillgänglighet och ständig innovativ tjänsteutveckling möter vi dagens och morgondagens kundbehov.

Vår avsikt med dessa resevillkor är bland annat att beskriva våra tjänster och redovisa de skyldigheter som vi ikläder oss gentemot dig som kund och som vi förväntar oss att du som kund uppfyller mot oss. Avsikten är också att i rimlig utsträckning avgränsa det ansvar Taxi Stockholm tar på sig vid utförandet av tjänsterna.

2.Beställning av resa
Hos Taxi Stockholm kan du boka resan på flera olika sätt; bland annat genom Taxi Stockholms applikation för iPhone och Android, telefon, webben eller genom att vinka in en taxi på gatan.
När beställningen gjorts via app eller webben får du en bekräftelse på din beställning via sms. Om bekräftelsen inte verkar motsvara din beställning, ber vi dig att omgående kontakta Taxi Stockholms växel på telefon 08 15 00 00 (för privatkunder) alt. telefon 08 612 00 00 (för företagskunder).

3.Om bilen inte kommer
Om den taxi du beställt inte kommer på utsatt tid, ber vi dig att omgående kontakta Taxi Stockholms växel på telefon 08 15 00 00 (för privatkunder) alt. 08 612 00 00 (för företagskunder). Om du har fått ett beställningsnummer är det bra om du har det till hands när du ringer, så går det fortare att identifiera din beställning.

4.Bagage
Våra förare hjälper dig med i- och urlastning av ditt bagage både vid resans början och vid slutdestinationen. Var noggrann med att du får med dig allt bagage in i bilen eller att allt bagage överlämnas till chauffören. När du kliver ur bilen vid resans slut, se till så att du inte glömmer ditt bagage, mobiltelefon, plånbok eller andra föremål. Kvarglömda effekter ansvarar du som kund för.
Om du glömt kvar något i taxibilen ber vi dig att under kontorstid kontakta kundcenter på telefon 08 728 27 00 (knappval 3). Efter kontorstid ringer du istället Taxi Stockholms växel på telefon 08 15 00 00 (för privatkunder) alt. telefon 08 612 00 00 (för företagskunder).

Om du hittar något föremål i bilen som glömts kvar av en tidigare resenär, får du inte ta med dig föremålet, utan ska lämna det till föraren eller uppmärksamma denne på det kvarglömda föremålet.
Saker som återfinns i taxibilarna vid resans slut och som inte efterfrågas lämnar förarna in till polisens hittegodsavdelning som finns på Klarabergsviadukten 49. Telefonnumret är 010 563 36 10 alt. +46771141400 och hittegodsavdelningen är öppen vardagar mellan 13.00-15.00.

5.Priser
Om resan inte utförs till ett fast pris gäller den taxa som Taxi Stockholm tillämpar när resan sker. Priserna anges alltid på prisdekaler placerade både inne i och utanpå taxibilarna. Du kan även hitta information om priserna på Taxi Stockholms hemsida.

Som kund har du vanligtvis även möjlighet att begära att Taxi Stockholm erbjuder dig ett fast pris som baseras på hur lång tid resan förväntas ta med den valda resvägen vid den tidpunkt resan ska äga rum. Om du vill ha ett erbjudande om fast pris ska du säga till föraren innan resan startar. Du kan även begära ett fast pris när du gör din beställning via vår växel.

Väntetaxa tillämpas från det att taxibilen är på plats på avhämtningsadressen och ingår inte i det fasta priset. Vid förbeställning tillämpas väntetaxa från det att förbeställningstiden är inne, oavsett om resan bokats till ett fast pris eller inte.

6.Betalning
Som kund kan du vid betalning av resan välja mellan flera olika betalningssätt. Taxi Stockholm accepterar de flesta vanliga kreditkort och du kan givetvis även betala kontant, inte bara i svenska kronor utan även i euro, brittiska pund och US-dollar. Om du som privatperson eller företag har registrerat ett konto hos Taxi Stockholm kan du betala i efterskott mot faktura. Ett sådant konto tillhandahålls av Taxi Stockholm på din begäran, efter sedvanlig kreditprövning, och då på de villkor Taxi Stockholm tillämpar.
Som kund har du alltid rätt att få ett kvitto på din betalning.

7.Reklamation
Om du inte är nöjd med resans utförande eller våra tjänster i övrigt vill vi gärna att du meddelar oss detta genom att under kontorstid kontakta Taxi Stockholms kundcenter genom e-post kund@taxistockholm.se eller ett formulär på vår hemsida som du kan använda för synpunkter.

Du ska reklamera så snabbt som möjligt, men senast inom 15 dagar efter det att resan ägde rum (eller 15 dagar från det datum då resan, vid utebliven resa, skulle ha ägt rum). Är du fakturakund och har klagomål på en faktura ska reklamation mot fakturan göras senast 15 dagar efter mottagen faktura.
Taxi Stockholms målsättning är att du ska få ett besked om hur ditt klagomål kommer att hanteras inom fem arbetsdagar. Ärendets natur kan dock medföra att ett besked dröjer lite längre.

8.Taxi Stockholms ansvar och ersättningsskyldighet
Om du drabbas av en skada när du reser med Taxi Stockholm kan du, beroende på vilken typ av skada du drabbats av och hur skadan uppkom, ha rätt till ersättning. Du ska alltid se till att snarast möjligt meddela Taxi Stockholm om du drabbats av en skada och vill ha ersättning, senast inom 15 dagar från det att skadan uppkom.

För personskada och skada på egendom som transporteras i taxibilen gäller de regler som följer av trafikskadelagen (1975:1410), vilket vanligtvis innebär att ersättning betalas genom taxibilens (eller något annat inblandat fordons) trafikförsäkring. Om du skulle drabbas av en person- eller sakskada under din resa med Taxi Stockholm, skall du därför begära ersättning från den transporterande taxibilens trafikförsäkringsbolag. Om du kontaktar Taxi Stockholm får du information om till vilket försäkringsbolag du ska vända dig.

Om du drabbas av någon annan skada som inte ersätts av bilens trafikförsäkring kan du ha rätt till ersättning från Taxi Stockholm om Taxi Stockholm orsakat skadan genom vårdslöshet. Taxi Stockholms ansvar är emellertid begränsat till att enbart omfatta direkt skada, vilket innebär att Taxi Stockholm inte ansvarar för indirekt skada, så som exempelvis utebliven inkomst, intäkt eller vinst, eller produktionsbortfall, tredjemansskada eller annan följdskada. Förutom när det gäller personskada är Taxi Stockholms ansvar även maximerat till ett belopp per skada; för sakskada är begränsningen ett (1) basbelopp och för ren förmögenhetsskada tio (10) % av det vid tidpunkten för transporten gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Taxi Stockholm ansvarar överhuvudtaget inte om Taxi Stockholms möjlighet att utföra tjänsterna hindras eller en skada uppkommer av omständigheter som ligger utom Taxi Stockholms kontroll, som till exempel myndighetsåtgärd, strejk eller annan arbetskonflikt, drivmedelsbrist, maskin- eller annan fordonsskada, hård väderlek eller oväntad driftstörning i verksamheten.

9.Kundens skyldighet att begränsa skadan
Om du drabbas av en skada är du skyldig att göra vad som är skäligt för att begränsa din skada. Taxi Stockholm är inte skyldigt att betala ersättning för den del av skadan som du borde ha kunnat undvika.

10.Försäkring
Samtliga taxifordon som är anslutna till Taxi Stockholm är i vederbörlig omfattning försäkrade mot skada på passagerare och deras egendom. Därutöver har Taxi Stockholm tecknat ansvarsförsäkring för andra typer av skador till ett betryggande belopp.

11.Hantering av personuppgifter
Hantering av personuppgifter sker enligt gällande Integritetspolicy, du hittar aktuell version av policyn på hemsidan.

12.Om vi inte blir överens
Är du inte heller nöjd med beskedet i ärendet, har du givetvis möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden:
Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Kungsholmstorg 5, Stockholm
Box 174, 101 23 Stockholm
Tel nr: 08 – 508 860 00

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse hos oss. Läs mer om vår cookiepolicy. Ok!