Taxi Stockholm - 15 00 00

Välkommen till vår nya webbsida

Tyvärr är din webbläsare lite för gammal så alla funktioner kanske inte fungerar som de ska.

Du kan däremot alltid boka taxi på 08-15 00 00 eller i vår app som finns för iOS och Android.

Mvh Taxi Stockholm

Användarvillkor Mitt Sirius

För dig som reser med Sirius Omsorg Holding AB (nedan Sirius Omsorg) gäller nedanstående villkor.

1. Inledning

Sirius Omsorg erbjuder sina resenärer trygga transportlösningar med fokus på kvalitet och hållbarhet. Vi tar vårt ansvar för att Stockholmsregionen fungerar med en hållbar infrastruktur, vi gör det idag och vi gör det i morgon. Vår avsikt med dessa resevillkor är bland annat att beskriva våra tjänster och redovisa de skyldigheter som vi ikläder oss gentemot dig som kund och som vi förväntar oss att du som kund uppfyller mot oss. Avsikten är också att i rimlig utsträckning avgränsa det ansvar Sirius Omsorg tar på sig vid utförandet av tjänsterna.

2. Beställningar

Sirius Omsorg följer avtalsvillkor för beställningar, planering och samplanering.
När beställningen gjorts får du en bekräftelse på din beställning via e-post.

3. Om bilen inte kommer

Om fordonet inte kommit på utsatt tid, ber vi dig att omgående kontakta Sirius Omsorgs kundtjänst på telefon 08-745 33 00.

4. Hjälpmedel

Våra chaufförer hjälper dig med i- och urlastning av ditt hjälpmedel både vid resans början och vid slutdestinationen.

Om du glömt kvar något i fordonet ber vi dig att kontakta vår kundtjänst på telefon 08-745 33 00. Om du hittar något föremål i bilen som glömts kvar av en tidigare resenär, får du givetvis inte ta med dig föremålet, utan ska lämna det till chauffören eller uppmärksamma denne på det kvarglömda föremålet.

5. Priser

Sirius Omsorg följer avtalsvillkor gällande prissättning.

6. Betalning

Sirius Omsorg eftersträvar elektronisk fakturahantering. Ingen betalning sker i fordon.

7. Avvikelse

Om du inte är nöjd med resans utförande eller våra tjänster i övrigt vill vi gärna att du lämnar dina synpunkter genom att fylla i formuläret på vår hemsida. Du kan även skicka e-post till avvikelser@siriusomsorg.se.

Sirius Omsorgs målsättning är att du ska få ett besked om hur ditt klagomål kommer att hanteras inom fem arbetsdagar.

Ärendets natur eller arbetssituationen kan dock medföra att ett besked dröjer lite längre.

8. Sirius Omsorg ansvar och ersättningsskyldighet

Om du drabbas av en skada när du reser med Sirius Omsorg kan du, beroende på vilken typ av skada du drabbats av och hur skadan uppkom, ha rätt till ersättning. Du ska alltid se till att snarast möjligt meddela Sirius Omsorg om du drabbats av en skada och vill ha ersättning, senast inom 15 dagar från det att skadan uppkom.

För personskada och skada på egendom som transporteras i taxibilen gäller de regler som följer av trafikskadelagen (1975:1410), vilket vanligtvis innebär att ersättning betalas genom taxibilens (eller något annat inblandat fordons) trafikförsäkring. Om du skulle drabbas av en person- eller sakskada under din resa med Sirius Omsorg, skall du därför begära ersättning från den transporterande taxibilens trafikförsäkringsbolag. Om du kontaktar Sirius Omsorg får du information om till vilket försäkringsbolag du ska vända dig.

Om du drabbas av någon annan skada som inte ersätts ur bilens trafikförsäkring kan du ha rätt till ersättning från Sirius Omsorg om Sirius Omsorg orsakat skadan genom vårdslöshet. Sirius Omsorgs ansvar är emellertid begränsat till att enbart omfatta direkt skada, vilket innebär att Sirius Omsorg inte ansvarar för indirekt skada, så som exempelvis utebliven inkomst, intäkt eller vinst, eller produktionsbortfall, tredjemansskada eller annan följdskada. Förutom när det gäller personskada är Sirius Omsorgs ansvar även maximerat till ett belopp per skada; för sakskada är begränsningen ett (1) basbelopp och för ren förmögenhetsskada tio (10) % av det vid tidpunkten för transporten gällande basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Sirius Omsorg ansvarar överhuvudtaget inte om Sirius Omsorg möjlighet att utföra tjänsterna hindras eller en skada uppkommer av omständigheter som ligger utom Sirius Omsorg kontroll, som till exempel myndighetsåtgärd, strejk eller annan arbetskonflikt, drivmedelsbrist, maskin- eller annan fordonsskada, hård väderlek eller oväntad driftstörning i verksamheten.

9. Försäkring

Samtliga taxifordon som är anslutna till Sirius Omsorg är i vederbörlig omfattning försäkrade mot skada på passagerare och deras egendom. Därutöver har Sirius Omsorg tecknat ansvarsförsäkring för andra typer av skador till ett betryggande belopp.

10. Hantering av personuppgifter

Vi kommer att behandla personuppgifter om dig som vi erhåller i samband med att du bokar resor och reser med oss. All vår behandling av dina personuppgifter sker med anknytning till våra tjänster och en utförlig beskrivning av vår personuppgiftshantering och dina rättigheter finns i vår Integritetspolicy
Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på Sirius Omsorg: gdpr@taxistockholm.se eller GDPR, Box 6576. 113 83 Stockholm.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse hos oss. Läs mer om vår cookiepolicy. Ok!