Taxi Stockholm - 15 00 00

Välkommen till vår nya webbsida

Tyvärr är din webbläsare lite för gammal så alla funktioner kanske inte fungerar som de ska.

Du kan däremot alltid boka taxi på 08-15 00 00 eller i vår app som finns för iOS och Android.

Mvh Taxi Stockholm

Hur kan vi hjälpa dig?

Taxi Stockholms historia

Dragare, kärror och hästar (1200-1620)
På 1200-talet trängdes invånarna på den ö som idag kallas Gamla Stan. Där fanns bara plats för gångtrafikanter. Snart började staden breda ut sig över malmarna och ett behov av att kunna transportera varor uppstod. Det bäddade för dragarna. I början drog dragarna sina kärror för hand, sedan gick de över till häst och vagn.

Bärstolar och roddarmadamer (1621-1731)
Under stormaktstiden ökade efterfrågan även på persontransporter och man lanserade bärstolar. Ganska snart tog hästdragna täckvagnar med hyrkusk över. Ett annat viktigt ursprung till våra dagars taxi var vevbåtar och de legendariska roddarmadamerna.

Droska, taxameter och automobil (1732-1898)
Tiden gick och en hyrvagn med kusk och häst hade blivit en droska. Mot slutet av 1800-talet kunde Stockholm uppvisa 129 registrerade droskägare med 175 droskor och 1390 hästar. I maj 1899 bildade droskkuskarna fackförening. På ett möte diskuterades en ny uppfinning som visats på Stockholmsutställningen 1897: Automobilen. Detta år blev också taxametern obligatorisk.

Förening, telefon och 10 km/tim (1899-1911)
Den 6 december 1899 bildades Stockholms Droskägareförening, ursprunget till Taxi Stockholm. Man beslöt att dra nytta av en ganska ny uppfinning, telefonen. Ett antal stolpar med direkttelefon sattes upp i staden. Där kunde hästskjutsar och bilar stå och vänta på körning.

Suggor, radiovågor och kvinnor (1912-1967)
En brokig samling droskbilar började nu trafikera gatorna, bland andra Daimler, Cadillac och Minerva. 1938 års modeller av Volvo-suggan dominerade under lång tid. 1947 ändrade Droskägareföreningen namn till Taxi Trafikförening UPA, idag ägare till Taxi Stockholm 150000 AB.
Under 50-talet inleddes prov med radiodirigering av bilarna. En annan nyhet var kvinnliga förare. Pionjären var Maud Hansson-Fagerberg som hade sin första körning 1956.

Datorer, avreglering och 8 miljoner körningar (1968 till nu)
1983 lanserades ett trafikledningssystem som innebar att bilarna bokas av datorer. Det tog bara några sekunder från det växeln svarat tills dess en bil var på väg.

Tiden före 1990 var allt inom taxinäringen reglerat in i minsta detalj. Vid avregleringen (juli 1990) togs i princip alla gamla regler bort och all form av tillsyn av näringen försvann. Detta ledde till att marknaden överetablerades med lycksökare av olika slag.

Taxi Stockholms uppgift blev att skilja ut sig från det dåliga på marknaden. Hög kvalitet och synbar skillnad var ledstjärnorna.

Sedan 1990 har Taxi Stockholm omvandlats från en förvaltande organisation, till en konkurrensutsatt marknadsledande aktör med ett starkt engagemang hos ägare och anställda.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse hos oss. Läs mer om vår cookiepolicy. Ok!