Taxi Stockholm - 15 00 00

Välkommen till vår nya webbsida

Tyvärr är din webbläsare lite för gammal så alla funktioner kanske inte fungerar som de ska.

Du kan däremot alltid boka taxi på 08-15 00 00 eller i vår app som finns för iOS och Android.

Mvh Taxi Stockholm

Hur kan vi hjälpa dig?

Så här arbetar vi med reklamationer och synpunkter 

Taxi Stockholm arbetar med ständiga förbättringar av vår tjänst och vår reklamationsprocess ingår i det. Vi är ISO 9001-certifierade vilket bland annat betyder att vårt kvalitetsarbete uppfyller kraven i ISO standarden och detta kontrolleras både vid interna och externa revisioner.

Reklamationsprocessen är en del av vårt kvalitetsarbete men det finns många andra saker vi arbetar med för att hålla en hög kvalitet i tjänsten. Vi är noga med vilka vi rekryterar och tar alltid ett utdrag ur belastningsregistret. Vi har en tydlig och väl kommunicerad uppförandekod. Vår utbildning är grundlig och vi har fortlöpande interna informationskampanjer. Vi har ambassadörer som gör kontroller av medarbetare och deras bilar. Bland annat.

Att lämna en reklamation

Vårt Kundcenter tar emot och hanterar alla reklamationer som kommer in via mail kund@taxistockholm.se, telefon 08-728 27 00 och sociala medier. Kundcenter utreder vad som hänt och registrerar reklamationen i vårt ärendehanteringssystem.

Vad händer när reklamationen tagits emot?

Alla reklamationer som kommer till oss hanteras och tas på allvar. En reklamation på en förare skickas till en reklamationshandläggare. En reklamation på en annan medarbetare hanteras av dess chef. Alla reklamationer registreras.

Vilken följd reklamationen får beror på vad som hänt, om vi vet vem det gäller och hur allvarlig reklamationen är. Det finns också lagar och annat vi måste ta hänsyn till när vi arbetar med en reklamation. Exempel på detta är kollektivavtal, arbetsrättslig lagstiftning och GDPR.

Olika typer av reklamationer ger olika följder

Reklamationer kan vara olika allvarliga och det finns redan fördefinierat vilken konsekvens en reklamation får. Det kan vara allt från ett samtal eller utbildning för en mildare förseelse till direkt avstängning för en allvarlig förseelse. Om en person upprepar en mildare förseelse kommer det att ses som en förseelse av en allvarligare grad.

Återkoppling till den som reklamerat

Den som reklamerar ska alltid få svar av oss när vi omhändertagit reklamationen. På grund av integritetspolicys lämnar vi aldrig ut eventuella påföljder för förare och andra medarbetare till anmälaren. Det är också därför som det är viktigt för oss att denna process kontrolleras tillsammans med vårt övriga kvalitetsarbete enligt ISO 9001 av en oberoende part.

En del av vårt kvalitetsarbete står beskrivet här. Där hittar du också vår hållbarhetsredovisning.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse hos oss. Läs mer om vår cookiepolicy. Ok!