Taxi Stockholm - 15 00 00

Välkommen till vår nya webbsida

Tyvärr är din webbläsare lite för gammal så alla funktioner kanske inte fungerar som de ska.

Du kan däremot alltid boka taxi på 08-15 00 00 eller i vår app som finns för iOS och Android.

Mvh Taxi Stockholm

Taxi Stockholm

Hur kan vi hjälpa dig?

2. Taxiförarlegitimation

Taxiförarlegitimationen (TFL), även kallad taxikörkort av många, berättigar till att utföra taxitransporter i hela Sverige. Transportstyrelsens grundkrav för att få taxiförarlegitimation är att du är yrkeskunnig, lämplig, har god körförmåga, uppfyller de medicinska kraven och har den körkortsbehörighet som krävs.

Det innebär att du:

  • ska ha fyllt 21 år
  • har haft körkort med behörighet B under minst 2 år i obruten följd alternativt att du innehar körkort med behörighet D.
  • uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till säkerheten för passagerare och andra trafikanter.
  • när det gäller laglydnad bedöms lämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik enligt Transportstyrelsen.
  • har avlagt godkänt yrkeskunnande och körprov för taxiförarlegitimation vid Trafikverket.

Taxi Stockholms utbildning för taxikörkort (TFL)
Inför de tre teoretiska prov som du ska skriva hos Trafikverket för att få taxikörkort (TFL) kan du gå en utbildning genom Taxi Stockholm. Utbildningen är interaktiv och startar med en informationsträff hos Taxi Stockholm, Luntmakargatan 64.

Informationsträffen är 2 timmar, vi går igenom TFL:s utbildningsmaterial, och du får inloggningsuppgifter till den interaktiva utbildningen. Du studerar sen på egen hand med tillgång till en coach. Taxi Stockholms TFL-utbildning garanterar dig sedan en plats på vår interna förarutbildning.

Alla prov, inklusive körprov, görs hos Trafikverket. Kostnad:

Provskrivning (per prov) 325 kronor
Körprov 800 kronor med egen bil
Ansökan och vandelsprövning 1200 kronor
Kursavgift 1500 kronor som bekostas av din arbetsgivare

Utöver detta tillkommer kostnader för läkarundersökning, om du behöver låna bil för körprovet, för omprov vid behov och eventuellt förhandsbesked från Trafikverket.

Prov på Trafikverket
Prov för taxikörkort görs på Trafikverket och består av tre teoretiska kunskapsprov samt ett praktiskt körprov. De teoretiska kunskapsproven behandlar frågor om lokalkännedom, kartläsning, säkerhet och beteende samt lagstiftning. Körprovets fyra huvudmoment är fordonskontroll, passagerares säkerhet, körning i landsvägs- och gatutrafik samt sinnesnärvaro och omdömesförmåga.

Förutom godkända prov hos Trafikverket krävs ett godkännande från Transportstyrelsen om du är lämplig. Dessutom krävs att du bifogar ett läkarintyg utfärdat av behörig läkare. Läkarundersökningen innehåller bland annat hjärt- och lungauskultation, urinprov, blodtryckskontroll och syntest.

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse hos oss. Läs mer om vår cookiepolicy. Ok!