Hantering av personuppgifter
Taxi Stockholm 150000 AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du som kund lämnar till Taxi Stockholm i samband med att du beställer en taxi via telefon eller vår hemsida. Personuppgifterna behandlas konfidentiellt och i enlighet med tillämplig lagstiftning och Taxi Stockholm håller en hög nivå på sin datasäkerhet.

Taxi Stockholm använder dina personuppgifter för att utföra din beställning och ge dig så god service som möjligt i samband med detta. Taxi Stockholm kan även komma att använda uppgifterna för att förbättra våra tjänster och produkter eller anpassa vår kommunikation till dig samt för utskick av information och nyhetsbrev från oss eller för att ställa frågor till dig eller i andra marknadsföringssammanhang.

Taxi Stockholms användning av dina personuppgifter sker huvudsakligen enbart inom Taxi Stockholm, men kan även medföra att dina uppgifter behöver överlämnas till eller samköras med andra register hos våra samarbetspartners och leverantörer.
Rättelse, insyn och avsägning av information

Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som finns registrerat om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna korrigeras.

Du kan boka respektive avboka dig för vårt nyhetsbrev direkt här på Taxi Stockholms hemsida.

Om du inte längre vill få reklam och erbjudanden från Taxi Stockholm, är du välkommen att kontakta Taxi Stockholm:

Marknad och Försäljning
Box 6576
113 83 Stockholm